Fitxa de fons (NODAC)


ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] Mare santa, a vostra planta...». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [1:1981-1982],

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referència
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-04-1982-0016-OA-002075
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data(es)
Gabriel Ferrer Torrens, 19 novembre 2019.