Fitxa de fons (NODAC)


AMENGUAL OLIVER "MERRIS", Maria (comp.). «Glosa: [Gloses del Parenostre]». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [2:1983-1984], núm. 41 (maig 1984). p. 14.

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referència
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-05-1984-0041-OA-002486
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data(es)
Gabriel Ferrer Torrens, 22 novembre 2019.