Fitxa de fons (NODAC)


ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] A n'en Joan [Oliver Bauçà] "Torres"». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [2:1983-1984], núm. 44 (agost 1984). p. 19.

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referència
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-08-1984-0044-OA-002546
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data(es)
Gabriel Ferrer Torrens, 27 novembre 2019.