Fitxa de fons (NODAC)


ANTICH TROBAT "MÓRA", Llorenç. «[Glosa:] Jeroglífic o embull democràtic». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [6:1991-1992], núm. 121 (gener 1991). p. 25.

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referència
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-01-1991-121-OA-006529
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data(es)
Gabriel Ferrer Torrens, 14 de febrer 2019.