Fitxa de fons (NODAC)


ANDREU TAMAREU, Víctor. «[Notes d'art:] El què i el com». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [6:1991-1992], núm. 122 (febrer 1991). p. 15.

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referència
IB-ADMA-BBL-PP-SAIB-02-1991-122-OA-006542
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data(es)
Gabriel Ferrer Torrens, 14 de febrer 2019.