Fitxa de fons (NODAC)


ALGAIDA SOLIDARI. «Algaida Solidari informa: 20 anys de la Fundació Campaner». Es Saig [Algaida: Obra Cultural Balear], vol. [19:2017-2018], núm. 428 (gener 2017). p. 29.

1. ÀREA D'IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referència
IB-ADMA-BBL-PP-SAI-01-2017-0428-009088
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data(es)
Ricardo Garcias Vanrell, 17 juny 2021.